Slider
Media

Regulamin

Rajlawenpis

A. 19 października 2001 roku, Piotr „Noire” Kochański ogłosił, że powstał „Rajlawenpis”. Rajlawenpis to wielotematyczna, wielośrodowiskowa i wielopokoleniowa platforma dyskusyjna. W Rajlawenpis się dyskutuje. Zabiera głos. Formułuje i przekazuje opinie. O wszystkim. Głównie o sposobach na życie, o pracy, o świecie, polityce, o interesach, no i, przede wszystkim, oczywiście, o motocyklach.

B. Ta dźwięczna i łatwo wpadająca w ucho nazwa pozwala na rozmaite interpretacje jej znaczenia. Dla jednych to: „rajlawenpis” po prostu. Każdy hipis dobrze wie co to „rajlawenpis”. Dla innych nazwa ta składa się z wyraźnych części składowych. Twierdzą że: „Raj to: .. raj”. „Law” po angielsku znaczy „prawo”. A fonetycznie w języku polskim to: „..love”. En jest oczywiście skrótem i fonetycznie w angielskim znaczyć może: „i”. Pis to fonetycznie przecież: „peace”, czyli „pokój”, duży, widny, przestronny, lub: „piece” czyli „kawałek”, „kawałek podłogi” na przykład. I wszystko jasne.

Wszystkim zainteresowanym tłumaczyć będziemy cierpliwie genezę i źródłosłów nazwy. Na razie jednak nie przewidujemy jej zmiany.

C. W ramach motocyklowych klimatów założyciela Rajlawenpis, powstał pomysł na klub motocyklowy „Rajlawenpis – Motor Klub”. Klub działa przez przyjęte struktury i zgodnie z jego niniejszym Regulaminem. PierreNoire założył go z przyjaciółmi, ludźmi „do tańca i do różańca”, poznanymi w czasie Pierwszego Rajdu Motocyklowego Prawników z Warszawy do Lwowa w 2001 roku. Od początku zatem, Rajlawenpis Motor Klub zrzesza wszystkich Uczestników Pierwszego Rajdu Prawników z Warszawy do Lwowa, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w Klubie. A wyrazili wszyscy Uczestnicy. Dla ustalenia kolejnych numerów członkowskich liczyła się kolejność wyrażenia zainteresowania udziałem w Klubie. Wszyscy zatem uczestnicy tego pamiętnego Rajdu, w którym uczestnictwo przyniosło im zaszczytny, dożywotni tytuł „Sokołów Temidy”, zgłosili swoje przystąpienie i współtworzyli „Rajlawenpis – Motor Klub” w 2001 roku.

I. Klub jest organizacją dobrowolną, zrzeszającą motocyklistów, pochodzących przede wszystkim ze środowisk prawniczych, „okołoprawniczych”, lub takich, w których ludzie rozumieją znaczenie istnienia i działania dobrego prawa.

II. Celem działania Klubu i jego członków, jest umożliwiać i promować wspólną jazdę na motocyklach lub przedsięwzięcia z motocyklami i motocyklizmem związane, wspólną rekreację i rozrywkę, a przede wszystkim dyskusję w poszanowaniu zdania ludzi o różnych poglądach, przy zachowaniu umiaru i tolerancji, a także wspieranie się nawzajem we wszelkich sytuacjach.

III. Głównym wspólnym dorocznym przedsięwzięciem Rajlawenpis Motor Klub jest Motorowy Rajd Prawników, który odbywa się według ustalonego Regulaminu Motorowego Rajdu Prawników, corocznie, do wybranej stolicy państwa europejskiego, w dniach, najlepiej, pomiędzy 28 sierpnia a 2 września.

IV. Klub składa się z Członków i Kandydatów na Członków.

V. Pierwszymi Członkami Klubu, Sokołami Temidy którzy uczestniczyli w Pierwszym Motorowym Rajdzie Prawników z Warszawy do Lwowa w 2001 roku są, według kolejności zgłoszeń gotowości przystąpienia do Klubu:

1. Piotr Kochański – pseudonim: „Chief – Pierrenoire”.
2. Kasia Zajfert – „Kasia”.
3. Andrzej Tarnowski – „Hrabia”.
4. Paweł Jarzyna – „Pablo”.
5. Marek Jarzyna – „Marek Aureliusz”.
6. Leszek Szatalski – „Leszek”.
7. Sławek Dylewski – „Sławek”.
8. Marek Wysłocki – „Marek”.
9. Robert Sagan – „Francuz”
10. Tomek Sikora – „Pari-Dakari”.
11. Krzysztof Rastawicki – „Kris”.
12. Małgosia Gańczarek-Rał – „Gosik”.
13. Norbert Gańczarek-Rał – „Norbi”.
14. Kuba Górski – „Kuba”.
15. Mikołaj Pawlak – „Mikołaj”.
16. Marcin Ciesielczuk – „Marcin”.
17. Radosław Bińczycki – „Radek”.
18. Michał Bińczycki – „Misiu”.
19. Marta Budzik – „Marta”.
21. Ewa Kochańska – „Rózia”.
22. Jarek Cmunt – „Jarek”.
23. Arkadiusz Wieczyński – „Arek”.
24. Joanna Deczkowska-Sagan -„Kochanica Francuza”.
25. Marta Ciesielczuk – „Tuśka”.

VI. Członkowie Klubu noszą naszyte na ich ubraniach, na piersiach lub na plecach, lub na ramionach lewych rąk specjalne, haftowane emblematy, Herby Klubu, w kształcie owalnego medalu, przedstawiające, umieszczonego w obwódce symbolizującej ryngraf sokoła (w kolorze srebrnym), który w szponach trzyma kierownicę motocykla (w kolorze niebieskim), który motocykl podąża drogą w kształcie paragrafu (w kolorze żółtym) które wije się przez pole (w kolorze zielonym). Na herbie umieszczone są napisy w kolorze srebrnym: „Rajlawenpis”, „Motor” i „Klub” oraz w srebrnym polu owalu obwódki, czarnymi literami: „Sokoły” „Temidy”. Na Herbach Klubu umieszczone są cyfry, które odpowiadają kolejnym numerom przystąpienia do Rajlawenpis Motor Klub. Herb winien być szanowany jako godło Klubu. Prawa do rozporządzania godłem Klubu Rajlawenpis mają wyłącznie Władze Klubu. Dopuszcza się przekazywanie uprawnień do czasowego umieszczania Herbu Klubu w czasopismach, publikacjach, lub w innych nośnikach informacji dla propagowania idei lub w celach zgodnych z celami Rajlawenpis.

VII. Władzę wykonawczą w Klubie sprawuje Chief. Władzę doradczą, prawodawczą i sądowniczą wykonuje Rada Starszych.

VIII. Pierwszym, dożywotnim Chiefem Rajlawenpis Klubu Motorowego jest Piotr Kochański vel. PierreNoire. Chief reprezentuje Rajlawenpis Motor Klub. Chief inspiruje działania członków Klubu, dbając o nieustanne podejmowanie działań Motor Klubu Rajlawenpis przez jego Członków. Chief w sczególności zwołuje spotkania Członków Klubu i proponuje Członkom Klubu doroczny Kalendarz Imprez Rajlawenpis Motor Klub i dba o jego realizację. Chief dba o przestrzeganie Regulaminu Klubu oraz regulaminów wspólnych wyjazdów i imprez członków Klubu Rajlawenpis. Chief po wysłuchaniu Rady Starszych, podejmuje ostateczne decyzje o ewentualnych miejscach docelowych Motorowych Rajdów Prawników i innych wypraw podejmowanych przez członków Klubu, i w innych sprawach. Chief może wskazać Drugiego Chiefa Rajlawenpis Motor Klub, który wówczas może sprawować władzę Chiefa w Rajlawenpis Motor Klub w okresach do czterech lat liczonych od daty wskazania, jeśli wcześniej nie odwoła Drugiego Chiefa, podczas pełnienia przez niego funkcji, Rada Starszych. Następnego w kolejności, Drugiego Chiefa Rajlawenpis Motor Klub powoływać i odwoływać będą w celu sprawowania władzy Chiefa w, każdorazowo, okresie czterech lat, który to okres może być przedłużony w efekcie takiego samego głosowania o kolejną kadencję nie dłużej jednak niż do upływu trzech kolejnych kadencji, Członkowie Klubu Rajlawenpis, kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Każdy Drugi Chief Rajlawenpis Motor Klub nosi tytuł Chiefa dożywotnio, i może się nim posługiwać bez przymiotnika „Drugi”.

IX. Pierwsza Rada Starszych Rajlawenpis Motor Klub składa się z następujących osób:

1. Chief.
2. Katarzyna Zajfert – „Kasia”.
3. Andrzej Tarnowski – „Hrabia”.
4. Paweł Jarzyna – „Pablo”.
5. Marek Jarzyna – „Marek Aureliusz”.
6. Marek Wysłocki – „Marek”.
7. Tomasz Sikora – „Pari-Dakari”.
8. Norbert Gańczarek Rał – „Norbi”. 9. Leszek Szatalski – „Leszek”.
Rada Starszych Rajlawenpis Motor Klub prowadzi narady, inspiruje Chiefa i członków do działania zgodnie z celami Klubu i jego Regulaminem, nadzoruje przestrzeganie Regulaminu, podejmuje inicjatywy w celu realizowania zadań Klubu, i radzi Chiefowi i Członkom we wszystkich ważnych sprawach Klubu uchwałami w głosowaniach zwykłą większością głosów przez członków obecnych na spotkaniach lub biorących udział w korespondencji na dany temat. W szczególności Rada Starszych uchwałami decyduje o przyjmowaniu nowych Kandydatów i Członków Rajlawenpis Motor Klub a także decyduje o ewentualnych sankcjach w przypadkach naruszenia Regulaminu Klubu. Rada Starszych może uchwalić rozwiązanie Klubu.

X. Chief, członkowie Rady Starszych oraz wszyscy uczestnicy Pierwszego Motorowego Rajdu Prawników z Warszawy do Lwowa w 2001 roku na nadgarstku prawej ręki noszą wyróżniające ich oznaczenie: bransoletę zakręconą w trzy zwoje splecioną z trzech rzemieni. Bransoleta symbolizuje wartość rytuałów, których pielęgnowanie stale przypomina człowiekowi o potrzebie kontaktu ze światem niematerialnym i przywiązanie do rzeczy naturalnych i praw natury, które bliskie są każdemu członkowi Rajlawenpis Motor Klub.

XI. Za sprawy korespondencji a także za informacje o działaniach i inicjatywach Rajlawenpis Motor Klub i za utrzymywanie dokumentów Klubu, a w tym przede wszystkim listy Członków Klubu i Kandydatów na Członków Klubu, odpowiada Sekretarz Klubu. Pierwszym Sekretarzem Rajlawenpis Motor Klub jest Paweł Jarzyna – „Pablo”. Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Starszych zwykłą większością głosów.

XII. Za sprawy finansowe Klubu, a przede wszystkim za gromadzenie środków niezbędnych na podejmowanie wspólnych inicjatyw odpowiadają łącznie Chief i Skarbnik Klubu. Pierwszym Skarbnikiem Rajlawenpis Motor Klub jest Andrzej Tarnowski – „Hrabia”. Skarbnika powołuje i odwołuje Rada Starszych zwykłą większością głosów.

XIII. Członkami Rajlawenpis Motor Klub zostają Kandydaci na Członków Rajlawenpis Motor Klub, czyli osoby, które są rekomendowane przez Członka Klubu i przyjęte w skład Kandydatów na Członków Klubu przez Radę Starszych Klubu jeśli: 1) w jednym roku wyjadą z innymi Członkami Klubu na dwa Małe Podjazdy i na Motorowy Rajd Prawników albo, alternatywnie, na jeden Duży Podjazd i na Motorowy Rajd Prawników oraz 3) co do których Rada Starszych Wyrazi Zgodę na Członkostwo.

XIV. Członkowie oraz Kandydaci na Członków Rajlawenpis Motor Klub co roku urządzają wspólne wycieczki na motocyklach, zgodnie z harmonogramem takich wycieczek, który powinien być wcześniej przewidziany w Kalendarzu Imprez Klubu lub są wymyślane i organizowane „ad hoc”. Takie wspólne wyjazdy są albo Małymi Podjazdami albo Wielkimi Podjazdami. Wielkich i Małych Podjazdów winno być kilka w roku. Jednym z Wielkich Podjazdów jest doroczny Rajd Prawników. Poza Rajdem Prawników, Wielkie Podjazdy Klub organizuje na Rozpoczęcie oraz Zakończenie Sezonu. Od Małych Podjazdów Wielkie różnią się tym że trwają z reguły kilka dni lub dłużej. Miejsca na Wielkie Podjazdy na Rozpoczęcie i Zakończenie Sezonu powinny być wybierane zgodnie z utrwalanymi corocznie tradycjami Klubu. Do tradycji Klubu należy organizowanie, oprócz dorocznego Rajdu Prawników, takich utrwalonych już Wielkich Podjazdów jak: „Na łysą Górę” (zimowy, organizowany jeszcze w lutym lub marcu wyjazd na Kielecczyznę połączony z kilkudniową naradą nad tym jak wspólnie zagospodarować sezon i balem karnawałowym); „Bukowina” (jesienny przejazd przez Wysokie i Niskie Tatry, Spisz na Słowacji i dojazd do granicy Węgierskiej), i „Pupki” (jesienny wyjazd na zakończenie sezonu do miejscowości Pupki na Mazurach).

XV. Niniejszym przyjmuje się, że wszystkich Członków i Kandydatów na Członków Rajlawenpis Motor Klub obowiązują Regulaminy wspólnych Wielkich i Małych Podjazdów, w treści w większości zgodnej z przedstawionym wzorem Regulaminu Motorowego Rajdu Prawników Warszawa Lwów Warszawa w 2001 roku ale dostosowanej do założeń i charakterystyki każdej z organizowanych imprez, jak niżej:

„W celu wspólnego przejazdu motocyklami przez atrakcyjne krajobrazowo tereny w Polsce i zagranicą, a także dla nawiązywania relacji towarzyskich wśród motocyklistów prawników, Polaków i obcokrajowców, postanawia się zorganizować Rajd Motocyklowy, który w roku pierwszym, 2001, odbędzie się na trasie Warszawa-Lwów-Warszawa. W następnych latach Rajd odbywać się będzie w podobnym terminie na wybranych przez Chiefa Rajdu i Radę Starszych Rajdu trasach. W celu zorganizowania i prowadzenia pierwszej i następnych edycji Rajdu jednogłośnie przyjmuje się Regulamin Rajdu jak następuje:

1. Każdą edycję Rajdu organizują indywidualnie bądź w grupie prawnicy-motocykliści i w tym celu podejmują wszelkie niezbędne działania dla propagowania idei Rajdu i jego promowania, pokrycia wszelkich niezbędnych wstępnych kosztów organizacyjnych oraz dla zapewnienia sponsorów pokrywających niektóre koszty organizacyjne i patronów medialnych. Pierwszą edycję Rajdu, zorganizowała firma prawnicza Kochański Brudkowski i Wspólnicy s.c., Spółka Adwokatów i Radców Prawnych z Warszawy (Organizator Rajdu) a sponsorem jest Mitsui Motor Poland Sp. z o.o.. Patronami medialnymi zostały: Świat Motocykli i Motomagazyn. Dla każdej edycji Rajdu Organizator zapewnia projekt i wyprodukowanie odpowiedniej ilości proporczyków i pamiątkowych emblematów Rajdu.
2. Rajd organizowany jest w celu wspólnego przejazdu na motocyklach a udział w nim jest całkowicie dobrowolny i na własne ryzyko każdego uczestnika.
3. W Rajdzie bierze udział do 40 motocykli tych uczestników, którzy pierwsi zgłosili się do udziału w Rajdzie i opłacili każdorazowo ustalane wpisowe.
4. Każdy z uczestników korzysta z własnego motocykla i wyposażenia a także opłaca koszty swojego udziału w Rajdzie, a w tym, przede wszystkim, koszty podróży, ubezpieczeń, noclegów, wyżywienia, oraz jakichkolwiek imprez towarzyszących, w Polsce i zagranicą.
5. Część kosztów uczestnictwa w Rajdzie uczestnicy zadatkują wpłacając przyjętą przez Organizatora sumę (w przypadku pierwszej edycji Rajdu uczestnicy wpłacają 280 złotych) na specjalne konto bankowe zakładane przez Organizatora, a środki z tego konta Organizator, w czasie Rajdu przeznacza na opłacanie kosztów noclegu i śniadań oraz kolacji. Koszty posiłków organizowanych w ciągu dnia oraz inne dodatkowe pokrywają wszyscy uczestnicy płacąc każdorazowo za swoje osobiste wydatki.
6. Plan Rajdu i trasę ustala Organizator i wszyscy uczestnicy o planie i trasie poinformowani wcześniej, na plan i trasę Organizatora wyrażają zgodę.
7. Każdy z uczestników zapewnia nienaganny stan techniczny motocykla uczestniczącego w Rajdzie przed rozpoczęciem Rajdu.
8. Uczestnicy podróżują zgodnie z przepisami prawa drogowego obowiązującego na terenie państw, przez które przejeżdżają.
9. Uczestnicy zachowują limity prędkości na drogach oraz przestrzegają zasady absolutnej trzeźwości w czasie jazdy. Uczestnik zobowiązany jest powstrzymywać się od spożywania nadmiernych ilości alkoholu oraz wszelkich innych środków odurzających w czasie postojów.
10. Uczestnicy jadą na motocyklach w kolumnie obserwując zachowanie i tor jazdy innych motocyklistów. Uczestnicy jadą zachowując odległość pomiędzy motocyklami co najmniej 2,5 m z boków, z przodu i z tyłu.
11. Nie wolno uczestnikowi, bez wyraźnej przyczyny, zajeżdżać nagle drogi innemu lub hamować nagle przed innym jadącym z tyłu.
12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stałego obserwowania sytuacji na drodze a w tym na poboczach, skrzyżowaniach dróg oraz sytuacji w kolumnie poruszających się motocykli.
13. Szczególną ostrożność uczestnicy zachowują podczas przejazdu kolumny przez skrzyżowania z drogami podporządkowanymi i głównymi, a uwaga jadących nie powinna być zaabsorbowana zachowaniem jadących przed nimi innych uczestników.
14. Każdy uczestnik Rajdu sam ocenia sytuację, warunki jazdy oraz wymagane przez nie sposoby prowadzenia motocykla i jego niezbędne manewry.
15. Wszelkie przyspieszanie w kolumnie, wyprzedzanie, omijanie powinny odbywać się tylko jeśli uzasadnione oraz są wyraźnie sygnalizowane. Manewry są wykonywane bez nieuzasadnionych przyspieszeń i zmian toru jazdy.
16. Bagaże jadących są solidnie i przezornie umocowane na motocyklach tak aby nie zagrażały innym jadącym uczestnikom.
17. Postoje w czasie jazdy, w celu uzupełniania paliwa lub dla wypoczynku uczestników, są także wykorzystywane na zbadanie sposobu umocowania bagaży i stanu technicznego motocykli.
18. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, poza ewentualną odpowiedzialnością uczestnika za skutki naruszania przez niego przepisów prawa, skutkują wykluczeniem takiego uczestnika z Rajdu oraz ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec innych uczestników, którzy, w takich przypadkach, wspólnie i solidarnie dochodzą wszelkich należnych roszczeń w imieniu bezpośrednio poszkodowanych oraz własnym.
19. Do czuwania nad niezakłóconym przebiegiem Rajdu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez uczestników, a także do zapewnienia wykonania przyjętych na siebie zobowiązań Organizatora, zobowiązany jest Szef Rajdu wyznaczany każdorazowo przez Organizatora. Szefem 1 Motorowego Rajdu Prawników na trasie Warszawa-Lwów-Warszawa jest Piotr Kochański.
20. Wszyscy uczestnicy Rajdu stosują się do zaleceń i zarządzeń Szefa Rajdu o ile są one zgodne z przyjętym planem i trasą Rajdu, nie naruszają Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
21. Szef może powołać z grupy pozostałych uczestników Rajdu swoich Pomocników jednakże ich liczba nie powinna przekraczać sześciu.
22. Szef Rajdu jedzie na przedzie kolumny motocykli a uczestnicy powinni obserwować jego jazdę i brać pod uwagę manewry i sygnały Szefa dostosowując swoje zachowanie do jego, dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników Rajdu.
23. Pomocnicy Szefa Rajdu zajmują ustalone i wyznaczone pomiędzy sobą pozycje w szyku kolumny. Jeśli w kolumnie jedzie ilość motocykli, która przekracza dopuszczalną przez przepisy prawa ilość motocykli w kolumnie, jeden z Pomocników Szefa jedzie na przedzie następnej kolumny motocykli wykonując funkcje Szefa Rajdu wobec jadących w tej kolumnie uczestników.
24. Uczestnicy okazują sobie nawzajem przyjaźń i zaufanie, pomagają sobie wzajemnie, szanują się i okazują sobie lojalność w czasie trwania Rajdu i po zakończeniu każdej jego edycji.
Niniejszy Regulamin składa się z 24 punktów zapisanych na dwóch stronach, na dwóch kartach papieru. Wszyscy uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na obowiązujący Regulamin Rajdu podpisując wspólnie jeden z jego egzemplarzy. Uczestnicy składają swoje podpisy na odwrocie kart Regulaminu.”

XVI. Rajlawenpis Motor Klub jest organizacją w której dyskutuje się zgodnie z zasadą pełnej Tolerancji, pełnej Wolności, i twórczej inicjatywy po to aby możliwie często i przyjemnie, i bezpiecznie jeździć na motocyklach oraz lepiej rozumieć i wyznawać Jakości, i spełniać Człowiecze Powinności na ziemi, jak komu pisane.

Wolne wnioski:
Zgłoszono propozycję dodania do Regulaminu punktu w brzmieniu następującym:
„W uznaniu nieprzeciętnych osiągnięć lub każdej innej działalności Członka Klubu, choćby nie była ona aktem jednorazowym lecz szeregiem czynów rangi mniejszej przynoszących Klubowi zaszczyt, bądź też za wytężoną działalność na rzecz Klubu, Chief na ostatnim Podjeździe w danym roku kalendarzowym zwanym „Ostatnim Tankowaniem”, wręcza nagrody Klubu – „Sokoliki”.”

Zgłoszono również propozycję, jeśli w przyszłości zajdzie taka potrzeba, dodania do powyższego punktu regulacji, na mocy której jeden „Sokół” stanowić będzie odpowiednik trzech „Sokolików”.

Zgromadzenie w „Czterech Wiatrach” uznając swoją konstytutywność podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków Klubu, przyznając im równocześnie kolejne numery odznak, następujących osób:

26. Marek Przeciechowski – „Staryj Rokier”.
27. zarezerwowany.
28. Marta Hrabiego.
29. Radek Erlich.
30. Dziewczyna Radka.
31. Stanisław Estreich.
32. Jacek Taźbirek.
33. Marek Olekszyk.
34. Mirek Bobrowski.
35. Jerzy Piotr Bartoszek.

Równocześnie Zgromadzenie podjęło uchwałę o ogłoszeniu następujących osób oficjalnymi kandydatami na członków Klubu:

– Magda Małota – „Zajebista Hayabusa”.
– Mikołaj Kobuz.
– Dominik Rogalski.
– Patrick Kluczyński.
– Tomek Kacymirów.

1. Nocny Marek wnosi sprzeciw co do obecności swojej osoby w szeregach Rady Starszych. Motywuje to faktem, iż jego w niej obecność ma jedynie zatrzeć wrażenie, jakoby Klubem rządziło lobby adwokackie. Ostatecznie udaje się go udobruchać.

2. Pada wolny wniosek o korektę składu Rady Starszych w ten sposób, iż wymienieni w punkcie IX Regulaminu członkowie Rady Starszych będą tzw. „Stałymi Członkami Rady Starszych” natomiast każdorazowo będą do nich dokooptowywani tzw. „Nadzwyczajni Członkowie Rady Starszych”. Ponieważ pomysł ten spotkał się z powszechną akceptacją, jednak ze względu na późną porę nie podjęto stosownych uchwał ani tym bardziej nie ujęto pomysłu w żadną jednostkę redakcyjną, proponuję przenieść debatę nad tym punktem Regulaminu na kolejne spotkanie w szerszym gronie.

3. Pada propozycja, aby przyjęcie nowego członka pozostawało w gestii Rady Starszych. Podobnie zawieszenie lub odwołanie członka wymagać miałoby jednomyślnej decyzji Rady Starszych. Brakuje jednak zamkniętego (koniecznie) katalogu czynów, za które Rada Starszych mogłaby odwołać bądź jedynie zawiesić członka. Nie osiągnięto również porozumienia co do większości, jaką przegłosować ma przyjęcie nowego członka Rada Starszych.

Wywiązuje się burzliwa dyskusja co do punktu docelowego tegorocznego Rajdu. Propozycja Chiefa, czyli Bruksela, zostaje poddana konstruktywnej krytyce. Kris nie ma nic przeciwko celowi tegorocznego Rajdu – „Polska stoi na zakręcie historii”, obawia się jednak o praktyczną stronę wyprawy. Nigdy bowiem nie jechaliśmy tak daleko tak liczną grupą, istnieją zatem uzasadnione obawy co do wykonalności tego ambitnego planu. Jednym z proponowanych rozwiązań jest rozpoczęcie Rajdu o jeden dzień wcześniej niż zwykle, bądź też przedłużenie go o jeden dzień. Decyzje w tej sprawie nie są jeszcze ostateczne.

kochanski

© Rajlawenpis - Motor Klub 2010. All Rights Reserved. Made in quaint.pl